Orn·is Comics App

dimecres, 16 de novembre de 2011

Dos Els Còmic (en còmic)En Júnior ha publicat recentment dues pàgines del seu El Còmic (en còmic). Com sempre, molt recomanables!

Júnior ha publicado recientemente dos páginas del suyo El Cómic (en cómic). Cómo siempre, muy recomendables!

Júnior has published recently two pages of his The Comic (in comic). As ever, very recommended!

Edito: una més!
Edito: una más!
Edit: one more!