Orn·is Comics App

dilluns, 7 de novembre de 2011

Dones (boli negre i vermell, 1)


Un dia, buscant algun llapis o boli per fer uns esbossos,  em vaig trobar un boli vermell. El típic que fan (o feien?) servir els professors per corregir els exàmens! És divertit agafar bolígrafs "estranys" i provar a veure què surt. I algunes vegades (poques, la veritat), trobes una combinació bonica...

Un día, buscando algún lápiz o boli para hacer unos esbozos, me encontré un boli rojo. ¡El típico que hacen (¿o hacían?) servir los profesores para corregir los exámenes! Es divertido coger bolígrafos "extraños" y probar a ver qué sale. Y algunas veces (pocas, la verdad), encuentras una combinación bonita...

One day, looking for some pencil or pen to do a few sketches, I was a red pen. The typical one that they do (or were they doing?) to serve the teachers to correct the examinations! It is entertained to take "strange" pens and to try to see what goes out. And sometimes (few ones, the truth), you find a nice combination...