Orn·is Comics App

diumenge, 6 de novembre de 2011

En Serrallonga al CEC

La gent de la faràndula...! :)
El dimecres 2 de novembre, vaig ser convidat pel CEC a assistir a la projecció de la segona part del film Serrallonga. Va ser un acte molt curiós i interessant per un profà com jo sobre tot l'entramat que hi ha darrera d'una pel·lícula. L'Esteve Rovira, home simpàtic i que ja es veu d'una hora lluny que viu amb passió al seva professió, va anar comentant les diferents escenes. Els actors Olalla Escribano, Ramon Godino i Joan Muntal també hi van assistir i van participar comentant les escenes. Una gent molt simpàtica i accessible, la veritat. Entre el públic també hi era convidada la Cristina Trias, regidora de cultura de Santa Coloma de Farners.
El còmic i el cine, com a mitjans de comunicació, s'assemblen en molts aspectes (bàsicament utilitzen la imatge per narrar històries), però pel que fa a la "producció" és ben bé que són als extrems oposats: mentre el còmic amb un persona, una llapis i un paper gairebé n'hi ha prou, el cine comporta un esforç de coordinació, de pressupost, de planificació i de gestió d'un grup humà nombrós que a mi em deixa admirat. Una feina que queda amagada entre vestidors, però que no per això té menys mèrit!
Agraeixo la invitació als organitzadors, la gent del CEC (l'Emili Rissech) i en Josep Tarrés del Centre Excursionista de Farners.


El miércoles 2 de noviembre, fui invitado por el CEC a asistir a la proyección de la segunda parte del film Serrallonga. Fue un acto muy curioso e interesante para un profano como yo sobre todo el entramado que hay detrás de una película. Esteve Rovira, hombre simpático y que ya se ve a la legua que vive con pasión al suya profesión, fue comentando las diferentes escenas. Los actores Olalla Escribano, Ramon Godino y Joan Muntal también asistieron y participaron comentando las escenas. Una gente muy simpática y accesible, la verdad. Entre el público también estaba invitada Cristina Trias, regidora de cultura de Santa Coloma de Farners.
El cómic y el cine, como medios de comunicación, se asemejan en muchos aspectos (básicamente utilizan la imagen para narrar historias), pero en cuanto a la "producción" es muy bien que son a los extremos opuestos: mientras el cómic con un persona, un lápiz y un papel casi hay bastante, el cine comporta un esfuerzo de coordinación, de presupuesto, de planificación y de gestión de un grupo humano numeroso que a mí me deja admirado. Un trabajo que queda escondida entre vestuarios, pero que no por eso tiene menos mérito!
Agradezco la invitación a los organizadores, la gente del CEC (Emili Rissech) y Josep Tarrés del Centre Excursionista de Farners.
(Fins aquí, les fotos són d'en Josep Tarrés)

The Wednesday 2 of November, was invited by the CEC to attend the projection of the second part of the film Serrallonga. It was a very curious act and interesting for a profane how I on all the entramat that there is last of a film. Esteve Rovira, nice man and that already sees of an hour far that it lives with passion to the his professio, went commenting the different scenes. The actors Olalla Escribano, Ramon *Godino and Joan Muntal also assisted and took part commenting the scenes. Some very nice people and accessible, the truth. Go in the public also was invited Cristina *Trias, councillor of culture of Saint Pigeon of Farners.
The comic and the cine, as a media, assemblen in many respects (basically use the image for narrar histories), but regarding the "production" is well well that they are to the opposite extremes: while the comic with one person, one pencil and a paper almost there is enough, the cine comports an effort of coordination, of budget, of planning and of management of a numerous human group that to me leaves me astorat. A work that remains hid between changing rooms, but that no therefore has less merit!
Agraeixo The invitation to the organisers, the people of the CEC (Emili Rissech) and in Josep Tarrés of the Centre Excursionista of Farners. 
La seu del CEC i les seves espectaculars columnes del temple romà d'August.