Orn·is Comics App

dissabte, 19 de novembre de 2011

Passejada fins al Puig Clarà


Passejada d'una hora des de can Morgat fins al Puig Clarà. Ja fa uns anys que han restaurat uns estanyols  de la zona i han senyalitzat els camins. Un lloc bonic per passejar-hi.

Paseo de una hora desde can Morgat hasta el Puig Clarà. Ya hace unos años que han restaurado unos estanques de la zona y han señalizado los caminos. Un lugar bonito para pasear.

An hour walk from can Morgat to the Puig Clarà. It has already been some years since we have had rsome ponds restored in the zone and walkabouts have been marked. A beautiful place to stroll.