Orn·is Comics App

dimarts, 15 de novembre de 2011

Premis Expocómic 2011


M'escriu un e-mail l'amic Miquel Casals: es veu que som companys de nominació als Premios Expocómic 2011! Jo en els apartats de guionista i dibuixant, i ell com a webcòmic (Con Dos Tacones). Voteu-nos, malparits! Ha, ha... !
Ara seriosament, agraeixo la nominació.

Me escribe un e-mail el amigo Miquel Casals: se ve que somos compañeros de nominación a los Premios Expocómic 2011! Yo en los apartados de guionista y dibujante, y él como webcomic (Con Dos Tacones). Votadnos, malditos! Ha, ha... !
Ahora seriamente, agradezco la nominación.

The friend Miquel Casals writes to me an e-mail: it is seen that we are nomination partners to the Premios Expocómic 2011! I in the paragraphs of scriptwriter and drawer, and he since webcomic (Con Dos Tacones). Vote for us, damned! Ha, ha...!
Now seriously, I am grateful for the nomination.