Orn·is Comics App

divendres, 11 de febrer de 2011

Dibuixos de l'any 1996 (i 5)

L'original, que encara guardo, és a fet a color amb gouache. M'agrada com em van quedar les expressions dels gats! :)

El original, que aún guardo, está hecho a color con gouache. ¡Me gusta cómo me quedaron las expresiones de los gatos! :)

The original, which I still keep, is painted with gouache. I like the result of the expressions of the cats! :)