Orn·is Comics App

dilluns, 28 de febrer de 2011

Esbossos: dones guerreres (1)

En una de les reunions dels 4 Rius de Tinta vaig començar a fer aquest esbós. Mentre parlem anem dibuixant, i jo, vaig començar a dibuixar una figura femenina. I no sé per què, vaig vestir-la com un legionari romà. "Legionària" més o menys, perquè no té cap intenció històrica (el casc no lliga amb l'espasa, o el sistema de suspensió de l'espasa és inventat, entre altres coses). Una dona legionària? Una idea així m'ha fet venir ganes de dibuixar més "dones guerreres"...

En una de las reuniones de los 4 Rius de Tinta empecé a hacer este esbozo. Mientras hablamos vamos dibujando, y yo, empecé a dibujar una figura femenina. Y no sé por que, la vestí como un legionario romano. "Legionaria" más o menos, porque no tiene ninguna intención histórica (el casco no liga con la espada, o el sistema de suspensión de la espada es inventado, entre otras cosas). Una mujer legionaria? Una idea así me ha dado ganas de dibujar más "mujeres guerreras"...

In one of the meetings of 4 Rius de Tinta I began doing this sketch. While we speak we draw, and I began drawing a feminine figure. And I do not know why, I dressed her like a Roman legionary. "Legionary" more or less, because it does not have any historical intention (the helmet does not match with the sword, or the system of suspension of the sword is invented, among other things). A legionary woman? Such an idea made me feel like that draw more "warrior women" ...