Orn·is Comics App

divendres, 4 de febrer de 2011

Pintant vells esbossos sobre paper de color II


Un dimoni o alguna mena de drow que tenia en la llibreta d'esbossos...
Un demonio o algún tipo de drow que tenía en la libreta de esbozos ...
A devil or some kind of drow that I had in the notebook of sketches...