Orn·is Comics App

divendres, 25 de febrer de 2011

L'Ornis al Cavall Fort nº 1166 (i 2)

El Cavall Fort ha rebut el Premi Nacional de Cultura en l'àmbit de la Projecció Social de la Llengua Catalana! Felicitats, Cavall Fort!

¡El Cavall Fort ha recibido el Premio Nacional de Cultura en el ámbito de la Proyección Social de la Lengua Catalana! ¡Felicidades, Cavall Fort!

The Cavall Fort has received the National Prize of Culture in the area of the Social Projection of the Catalan Language! Congratulations, Cavall Fort!