Orn·is Comics App

dimarts, 22 de febrer de 2011

El Tresor d'en Serrallonga

Excursions i bandolers... una compra segura quan surti per Sant Jordi...
Excursiones y bandoleros ... una compra segura cuándo se publique por Sant Jordi ...
Excursions and bandits... I will purchase it when it will be published in Sant Jordi...