Orn·is Comics App

dimecres, 23 de febrer de 2011

Dos Veces Breve

El 25 de febrer surt a la venda un nou Dos Veces Breve. En aquest número, jo hi participo fent un guió per l'amic i gran dibuixant Eduardo Gonzalez. Aquesta és la part agradable notícia: publicar en aquesta revista i fer-ho col·laborant amb un bon autor de còmics. La part desagradable de la notícia és la desaparició d'aquesta revista. Jo, sempre que hi he publicat, m'hi he sentit molt a gust. Moltes gràcies i molta sort!

El 25 de febrero sale a la venta un nuevo Dos Veces Breve. En este número, yo participo haciendo un guión para el amigo y gran dibujante Eduardo Gonzalez. Esta es la parte agradable noticia: publicar en esta revista y hacerlo colaborando con un buen autor de cómics. La parte desagradable de la noticia es la desaparición de esta revista. Yo, siempre que he publicado en esta revista, me he sentido muy a gusto. Muchas gracias y mucha suerte!

On February the 25th issues a newe Dos Veces Breve. In this number, I take part doing a script for the friend and great drawer Eduardo Gonzalez. This is the agreeable part of this new: to publish in this magazine and to do it collaborating with a good author of cómics. The unpleasant part of the news is the disappearance of this magazine. I, whenever I have published in this magazine, have felt very at ease. Thank you very much and the best of luck!