Orn·is Comics App

dimarts, 5 d’abril de 2011

Contubernio Guanche-Almogàver (I)

En Juanan és un amic amb qui puc discutir si les armadures d'una sèrie de TV ens semblen correctes o no sense que em miri de manera estranya. Sí, dos dibuixants, dos aficionats a la història militar, dos aficionats als gèneres de tot tipus (històric, negre, etc...). Què podia sortir d'aquí? Doncs... això... I atenció, que amenacem amb més... :)

Juanan es un amigo con quien puedo discutir si las armaduras de una serie de TV nos parecen correctas o no sin que me mire de manera extraña. Sí, dos dibujantes, dos aficionados a la historia militar, dos aficionados a los géneros de todo tipo (histórico, negro, etc...). ¿Qué podía salir de aquí? Pues ... esto ... Y atención, que amenazamos con más ... :)

Juanan is a friend that I can argue if the armors of one series of TV seem correct to us with or not without|watching in a strange way. Yes, two cartoonists, two supporters of the military history, two supporters of the genders of every type (historical, black, etc...). What could come out from here? Then... this... And attention, which we threaten with more... :)