Orn·is Comics App

divendres, 22 d’abril de 2011

Una il·lustració pre-Sant Jordi

Una il·lustració que vaig fer per Porqueres (tot i que al final no es va utilitzar), amb cavaller, drac, una goja i tot de follets a les Estunes.

Una ilustración que hice para Porqueres (a pesar de que al final no se utilizó), con caballero, dragón, una goja y todo de duendes en las Estunes

A illustration that I did for Porqueres (although in the end it was not used), with a knight, a dragon, a goja and plenty of fantastic beings in the Estunes.