Orn·is Comics App

dissabte, 23 d’abril de 2011

Tres links-suggeriments

1- El bloc d'un dels meus editors compleix 6 anys.
2- El llibre de El Pirata Bo (Ed. del Pirata) de Joan Llongueras, il·lustracions del bon amic Júnior, ha rebut el premi Llança de Sant Jordi!
3- Una bonica il·lustració de la Raji sobre Sant Jordi.

1- El blog de uno de mis editores cumple 6 años.
2- ¡El libro El Pirata Bo (Ed. del Pirata) de Joan Llongueras, ilustraciones del buen amigo Júnior, ha recibido el premio Llança de Sant Jordi!
3- Una bonita ilustración de la Raji sobre Sant Jordi.

1- The blog of one of my editors fulfills 6 years.
2- The book El Pirata Bo (Ed. del Pirata) of Joan Llongueras, illustrations of my friend Júnior, it has received the prize Llança de Sant Jordi!
3- A beautiful illustration of Raji about Sant Jordi.