Orn·is Comics App

dimarts, 19 d’abril de 2011

L'Orn i l'Arbre dels Ossos (zombi, 1)


Els que hagueu anat al Saló del Còmic de Barcelona d'enguany, heu pogut veure una exposició sobre zombis. I, entre molts autors (i de molt bons), hi havia un Orn! Quan m'ho van proposar, l'única pega que hi veia és fer l'Orn mort... No m'agradava gaire l'idea. Per sort, en un món de màgia, puc fer un dibuix d'un Orn zombi sense qui sigui l'Orn de veritat... :)

Los que hayáis ido al Saló del Cómic de Barcelona de este año, habéis podido ver una exposición sobre zombis. Y, entre muchos autores (y de muy buenos), ¡había un Orn! Cuando me lo propusieron, la única pega que veía era hacer a Orn muerto... No me gustaba mucho la idea. Por suerte, en un mundo de magia, puedo hacer un dibujo de un Orn zombi sin que sea el Orn de verdad... :)

Those from you that have visited the Saló del Cómic of Barcelona this year, have been able to see an exhibition about zombis. And, among many authors (and very good ones): there was an Orn! When they proposed it to me, I din't enjoy the idea of seeing Orn dead... Fortunately, in a magic world, I can do a drawing of an Orn zombi without it being the real Orn... :)