Orn·is Comics App

dilluns, 3 de gener de 2011

L'Orn a llapis. 4 Rius de Tinta (1)

Aquestes pàgines corresponen a un còmic de l'Orn de 8 pàgines. És la meva col·laboració a la revista on-line que publicarem enguany la gent del 4 Rius de Tinta.

Estas páginas corresponden a un cómic de Orn de 8 páginas. Es mi colaboración a la revista on-line que publicaremos este año la gente del 4 Rius de Tinta.

These pages are part of a comic of Orn of 8 pages. It is my collaboration to the on-line magazine that will publish this year the people of 4 Rius de Tinta.