Orn·is Comics App

dissabte, 29 d’octubre de 2011

En Serrallonga al Centre Excursionista de Catalunya


El proper dimecres 2 de novembre, a la seu del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), a 1/4 de vuit, es passarà la segona part del film Serrallonga del que jo vaig fer el dibuix de l'adaptació en còmic.  Per aquest motiu, jo hi seré present i participaré a la tertúlia acompanyat al director del film Esteve Rovira i algun dels actors.
Els que em coneixeu, sabeu que no pararé de xerrar davant del públic assistent tot demostrant les meves grans dots comunicatives...
No, seriosament, que jo sàpiga, l'autor de còmics que més en sap d'en Serrallonga és en Ricard Dilmé, però sóc jo qui va fer el dibuix de l'adaptació de la sèrie així que m'han cridat a mi. Doncs vinga, cap allà anirem. L'acte és gratuït i obert a tothom.

Centre Excursionista de Catalunya
19:15h.
al c/Paradís, 10 pral. 
08002 Barcelona

El próximo miércoles 2 de noviembre, en la sede del CEC (Centre Excursionista de Catalunya), a las siete y cuarto, se pasará la segunda parte del film Serrallonga del que yo hice el dibujo de la adaptación en cómic. Por este motivo, yo estaré presente y participaré en la tertulia acompañado al director del film Esteve Rovira y alguno de los actores.
Los que me conocéis, sabéis que no pararé de charlar delante del público asistente demostrando mis grandes dotes comunicativas ...
No, en serio, que yo sepa, el autor de cómics que más sabe de Serrallonga es Ricard Dilmé, pero soy yo quien hizo el dibujo de la adaptación de la serie así que me han llamado a mí. Pues venga, hacia allí iremos. El acto es gratuito y abierto a todo el mundo.

The next Wednesday 2nd November, in|on the headquarters|see of the CEC (Centre Excursionista de Catalunya), at a quarter past seven, the second part of the Serrallonga film of what I made the drawing of the adaptation in comic will be passed. For this motive, I will be present there and will take part in the social gathering accompanied to the director of the film Esteve Rovira and one of the actors.
Those that you know for me, you know that I will not stop chatting in front of the assistant public while demonstrating my big|great dowries communicative...
No, seriously, that I know, the author of comics that de'n knows Serrallonga more is Ricard Dilmé, but I am that one who made the drawing of the adaptation of the series so they have called|shouted me. Then vinga, towards there we will go. The event|act is free and open to everybody.