Orn·is Comics App

dissabte, 22 d’octubre de 2011

A la wikipèdia...


Mireu al final de la pàgina de la Wikipèdia, el sisè link als "enllaços externs"... :)
Mirad al final de la página de la Wikipedia, el sexto link de los "enlaces externos" ... :)
Look the end of the page of the Wikipedia, the sixth link in "external links" (Only available in Catalan or Castilian ) ... :)