Orn·is Comics App

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (1)

Un exercici interessant sobre les il·lustracions de "El Pobre Músic": vaig tenir temps per fer algunes proves d'estil i de textures. Algunes són molt similars, però d'altres ben diferents. Alguna m'agrada molt, com la de demà, tot i que s'allunyava de l'estil que exigia el text.

Un ejercicio interesante sobre las ilustraciones de "El Pobre Músic": tuve tiempo para hacer algunas pruebas de estilo y de texturas. Algunas son muy similares, pero otras bien diferentes. Alguna me gusta mucho, como la de mañana, aunque se alejaba del estilo que exigía el texto.

An interesting exercise about the illustrations of "El Pobre Músic": I had time to make some proofs of style and of textures. Some are very similar, but others well different. I like one very much, as that of tomorrow, even though it went away from the style that required the text.