Orn·is Comics App

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Treballant en l'Orn Història Universal nº6... (1)


Aquest estiu he estat enfeinat: a part de fer el dibuix de Terra Baixa en dos mesos, i d'una feina sobre els llops (ja us l'ensenyaré quan pugui), estic treballant en el Balears: Ara i Abans #3 i he seguit fent l'Ornis, en Nini&Titus... Per tant, l'Orn, aparentment, ha quedat arraconat... però només aparentment! Sempre que puc hi dedico alguna hora de feina, i si tot va bé, els lectors en podran gaudir sense retards. Vet aquí un petit tast...

Este verano he estado ajetreado: aparte de hacer el dibujo de Terra Baixa en dos meses, y de un trabajo sobre los lobos (ya os lo enseñaré cuándo pueda) , estoy trabajando en  Balears: Ara i Abans #3 y , he seguido haciendo lo Ornis Nini&Titus... Por lo tanto, Orn, aparentemente, ha quedado arrinconado... ¡pero sólo aparentemente! Siempre que puedo dedico alguna hora de trabajo, y si todo va bien, los lectores podrán disfrutar sin retrasos. He aquí una pequeña cata... 

This summer I have been busy: apart from making the drawing of Terra Baixa in two months, and of a work about the wolves (I will already teach it to you when I can), I am working in Balears: Ara i Abans #3 and , I have continued making Ornis, Nini &Titus... Therefore, Orn, apparently, has remained cornered... but only apparently! Whenever I can I dedicate some working hour, and if everything goes well, the readers will be able to enjoy it without delays. Here is a small taste...