Orn·is Comics App

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Proves per "El Pobre Músic" (2)

Aquestes són le s il·lustracions que més em van agradar, i també als editors. Però no acabaven d'encaixar amb el text i l'aire del llibre...

Estas son las ilustraciones que más me gustaron, y también a los editores. Pero no acababan de encajar con el texto y el aire del libro...

These are the illustrations that more I liked, and also to the publishers. But they had not just fitted with the text and the air of the book...