Orn·is Comics App

dilluns, 24 d’octubre de 2011

Esbossos de terror amb retoladors verd i blau (1)

Fets amb els dos retoladors que m'agraden menys, el verd i el blau elèctric. Imatges de terror... de sèrie B, sobretot...

Hechos con los dos rotuladores que me gustan menos, el verde y el azul eléctrico. Imágenes de terror... de serie B, sobre todo... 

Made with the two felt-tip that less I like, the green and the electric blue pens. Images of terror... of series B, especially...