Orn·is Comics App

dilluns, 10 de novembre de 2008

Alumne, amic, col·lega.


Una de les coses que més m'ha satisfet de deu anys fent de professor de còmic és veure l'evolució dels antics alumnes. A part de seguir en contacte amb molts d'ells a través del col·lectiu 4 Rius de Tinta (ja en parlaré en alguna altra ocasió), miro d'estar al dia del que fan a través dels seus blocs i webs. I és que molts dels que vaig conèixer com a alumnes, han passat a ser amics i també, col·legues:
En Carles Ponsí, en Jose Arnau, en Miquel Casals, l'Àngel Aguirregonozcorta, l'Emma Pumarola, la Meri Gil, i els que no tenen bloc ni web (mantes! :) ) la Tònia Bauçà, la Raji, en Pere Saguer, en David Gómez, l'Antonio Sánchez, l'Edgar Massegú, en Sergi Puig, en Toni Ferrer, i encara més gent que segur que m'oblido...
Sort que no s'ofendran: em coneixen, saben que sóc un despistat patològic... :)

Una de las cosas que más me ha satisfecho de diez años haciendo de profesor de cómic es ver la evolución de los antiguos alumnos. Aparte de seguir en contacto con muchos de ellos a través del colectivo 4 Rius de Tinta (ya hablaré en alguna otra ocasión), miro de estar al día del que hacen a través de sus blogs y webs. Y es que muchos de los que conocí como alumnos, han pasado a ser amigos y también, colegas:
Carles Ponsí, Jose Arnau, Miquel Casals, Àngel Aguirregonozcorta, Emma Pumarola, Meri Gil, y los que no tienen blog ni web (mantas! :) ) Tònia Bauçà, Raji, Pere Saguer, David Gómez, Antonio Sánchez, Edgar Massegú, Sergi Puig, Toni Ferrer, y todavía más gente que seguro que me olvido...
Por suerte, no se ofenderán: me conocen, saben que soy un despistado patológico... :)

One of the rewards of having been a comic teacher for 10 years is to see the evolution of my former pupils. Apart of being in contact with many of them through the group 4 Rius of Ink (I will speak about it in another occasion), I follow their work by visiting their blogs and webs. The fact is that many people which I knew as pupils, have now turned into friends and also, colleagues:
Carles Ponsí, Jose Arnau, Miquel Casals, Angel Aguirregonozcorta, Emma Pumarola, Meri Gil, and those that do not have blog nor web (you lazy things!:)) Tònia Bauçà, Raji, Pere Saguer, David Gómez, Antonio Sánchez, Edgar Massegú, Sergi Puig, Toni Ferrer, and still more people that it is sure that I forget...
Fortunately, they will not take it as an offence: they know me, so they know that I am a pathological absent-minded person...:)