Orn·is Comics App

dimarts, 4 de novembre de 2008

Setmana Serrallonga (1)
Aquesta setmana, el dijous 6 i divendres 7, s'emet a TV3 en Serrallonga. A part, el dissabte 8 estaré a Còmics 22 dedicant aquest còmic (i el de l'Illa de la Mà). Per això, em dedicaré aquesta setmana a posar mostres d'en Serrallonga i de l'Illa de la Mà.

Esta semana, el jueves 6 y viernes 7, se emitirá en TV3 en Serrallonga (creo haber leído que también se emitirá en TVE más adelante). Aparte, el sábado 8 estaré en Còmics 22 dedicando este cómic (y el de la Isla de la Mano). Por eso, me dedicaré esta semana a poner muestras de Serrallonga y de la Isla de la Mano.

This week, Thursday, the 6th and Friday, the 7th, TV3 will broadcast Serrallonga. On Saturday, the 8th I will be in Còmics 22 dedicating this comic (and The Island of the Hand as well). That's why, I will devote myself this week to post samples of Serrallonga and of The Island of the Hand.