Orn·is Comics App

dimecres, 5 de novembre de 2008

Setmana Illa de la Mà (1)
Les portades dels còmics no són el meu fort. És una de les coses que més admiro d'en Víctor Santos... fa unes portades molt potents. En fi, aquí podeu veure tot el procés de tria de la portada
de l'Illa de la Mà.
A dalt de tot, hi ha la portada original. De fet, com a il·lustració, és la que segueix agradant-me més. Però els editors van fer-me notar que com a portada no funciona gaire bé. Els personatges queden petits, massa difusos. I, tot i ser editors, de tant en tant tenen raó... :)
La segona, ja tenia molt clar que havien de sortir el goblin i el follet enfrontats. El que no tenia gaire clar és com encaixar el drac... en proporció, és massa gros! Ocupa massa! Vaig provar de fer-lo lluny.... però no n'estava gaire content. Sembla un ocellot... l'efecte de perspectiva no lliga gaire bé i perd efectivitat...
Tercer intent. Conservo el follet i el goblin, que m'agraden tal i com estan, però retornant a l'idea de la portada en un fons blanc. M'agrada. Però... el drac, que forçosament ha de sorgir de l'extrem superior... s'enganxa amb el títol. Descartada per qüestions tècniques!
I per fi, la quarta i definitiva... Si us hi fixeu, vaig agafar el drac de la primera portada i el vaig enganxar al darrera dels dos personatges. El vaig enfosquir, i vaig afegir el reflex groc dels ulls. No és la millor portada que s'ha fet mai, però m'agrada com queda. I expressa molt bé el que es troba dins del còmic!

Las portadas de los cómics no son mi fuerte. Es una de las cosas que más admiro de en Víctor Santos... hace unas portadas muy potentes. En fin, aquí podéis ver todo el proceso de escojer la portada de la Isla de la Mano.
Arriba de todo, hay la portada original. De hecho, como ilustración, es la que sigue gustándome más. Pero los editores me hicieron notar que como portada no funciona demasiado bien. Los personajes quedan pequeños, demasiado difusos. Y, aún y ser editores, de vez en cuando tienen razón... :)
La segunda, ya tenía muy claro que debían salir el goblin y el duende enfrentados. Lo que no tenía demasiado claro es como encajar el dragón... en proporción, es demasiada grande! Ocupa demasiado! Probé de hacerlo lejos.... pero no estaba demasiado contento. Parece un pajarraco... el efecto de perspectiva no queda demasiado bien y pierde efectividad...
Tercer intento. Conservo el duende y el goblin, que me gustan tal y como están, pero retorno a la idea de la portada en un fondo blanco. Me gusta. Pero... el dragón, que forzosamente debe surgir del extremo superior... se engancha con el título. Descartada por cuestiones técnicas!
Y al fin, la cuarta y definitiva... Si os fijáis, cogí el dragón de la primera portada y lo enganché al última de los dos personajes. Lo oscurecí, y añadí el reflejo amarillo de los ojos. No es la mejor portada que se haya hecho nunca, pero me gusta como queda. Y expresa muy bien lo que hay dentro del cómic!


The comic front pages are not my best asset. It is one of the things that I admire the most from Víctor Santos... he draws powerful fronts. Anyway, here you can see the whole process of choosing the front page for The Island of the Hand.
The first one is the original front page. In fact, as illustration, it is the one that I still prefer. But the publishers made me notice that as front page it does not work too much good. The personages are too small, too diffuse. And, even if they are publishers, occasionally they are still right...:)
In the second one, I realized that I had to show the goblin and the gnome in conflict. But I did not know how to fit the dragon in... into proportion, he is too much big! He occupied too much! I tried of drawing him far.... but it was not quite satisfied. He looks like a big ugly bird... the perspective effect does not match and loses effectiveness...
Third attempt. I keep the gnome and the goblin, which I like as they are, but I return to the idea of the front page in a white fund. I like it. But... the dragon, which necessarily must show from the top end... gets hooked up with the title. Discarded by technical questions!
And finally, the fourth and definitive one... If you look it closely, you will notice that I took the dragon of the first front and I placed it behind the two personages. I darkened it, and added the yellow reflex of the eyes. It is not the best front that has been done ever, but I like the presentation. It expresses very well what is to be found inside the comic!