Orn·is Comics App

diumenge, 2 de novembre de 2008

Documentació mental...

Normalment no faig servir documentació per dibuixar. Ara bé, això no vol dir que m'inventi els paisatges... Tot està barrejat al meu cap. I de tant en tant, em sorprenc a mi mateix quan comprovo similituds entre paisatges que he visitat i els que dibuixo...

Normalmente no uso documentación para dibujar. Ahora bien, esto no quiere decir que me invente los paisajes... Todo está mezclado a mi cabeza. Y de vez en cuando, me sorprendo a mí mismo cuando compruebo similitudes entre paisajes que he visitado y los que dibujo...

I don't usually utilize documentation to draw landscapes. But it doesn't mean that I create them out of nothing... Everything is mixed to my head. And every now and then, I get surprised when I realize the similarities between the landscapes I've visited and the ones I draw ...