Orn·is Comics App

dilluns, 17 de novembre de 2008

Jo i les portades: amor i odi.

Vet aquí uns esbossos per la portada d'Orn, Dues Espases. Publicat originalment per Dude Ediciones, i reeditat per Maqui Edicions (on actualment es pot comprar). Fixeu-vos en els que estan emmarcats, són les idees que més m'agradaven. Finalment, vaig optar per l'última... Tot i que no m'acabava de convèncer. Va ser idea del llavors alumne i ara amic Jose Arnau:
- No quedarien millor les franges en vertical que no pas en horitzontal?
I sí. Tenia raó. És una de les portades que he fet que més m'agraden.

He aquí unos bocetos para la portada de Orn, Dos Espadas. Publicado originalmente por Dude Edicones, y reeditado por Maqui Ediciones (dónde actualmente se puede comprar). Fijaos los que están remarcados, son las ideas que más me gustaban. Finalmente, opté por la última... Aúnque no me acababa de convencer. Fue idea del entonces alumno y ahora amigo Jose Arnau:

- No quedarían mejor las franjas en vertical que no en horizontal?
Y sí. Tenía razón. Es una de las portadas que he hecho que más me gustan.

A few sketches for the front of Orn, Two Swords, published originally by Dude Ediciones, and re-edited by Maqui Editions (where can be currently bought). Pay attention to the marked ones, there are the ideas that I liked the more. Finally, I chose the last one... But I wasn't quite convinced. The at that time student and now friend Jose Arnau said:
- Wouldn't it be better if the stripes would be vertical rather than horizontal?
And yes. He was right. It is one of the fronts that I have done that I like the more.