Orn·is Comics App

dissabte, 7 de novembre de 2009

Avui fa 350 anys...


Avui fa 350 del Tractat dels Pirineus.
Des de llavors, hi ha catalans del sud i catalans del nord. Els catalans del nord tenen una feina molt dura... mantenir la seva herència cultural, revifar-la, fer-la atractiva, i, sobretot, decidir per ells mateixos cap a on volen anar. Salut, companys!

Font: Atles d’història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2002

Hoy hace 350 años del Tratado de los Pirineos. Desde entonces, hay catalanes del sur y catalanes del norte. Los catalanes del norte tienen un trabajo muy duro... mantener su herencia cultural, reavivarla, hacerla atractiva, y, sobre todo, decidir por ellos mismos hacia dónde quieren ir. Salud, compañeros!


Today is the 350 anniversary of the Treatie of the
Pirineus. Since then, there are Catalans of the south and Catalans of the north. The Catalans of the north have a very hard work... keeping its|his|her|their inheritance cultural, reviving it|her, making it|her attractive, and, especially, deciding for them they want towards where to go. Health, colleagues|partners!