Orn·is Comics App

diumenge, 29 de novembre de 2009

Matinal a la Vall de Núria

El Pont de Cremal

El Pont de Cremal des de camí amunt.

Les marrades del Sastre

L'última pujada, ja es veu el mirador a dalt de tot.

Arribant al santuari i la presa.

Sant Jaume de Queralbs

Sant Jaume de Queralbs

Haver començat a fer caminades a partir dels 30 anys comporta molts desavantatges... però també alguns avantatges. Un d'aquests avantatges és fer, per primer cop, sortides clàssiques. I una de les més clàssiques que hi ha a Catalunya és anar a la Vall de Núria. Volíem fer un circuit una mica llarg, però al final decidim fer una matinal curta. L'Emili (el nostre assessor muntanyenc) ens adverteix que la sortida que volíem fer és força llarga. I tot i que la previsió meteorològica del dia és de bon temps, ara ja es fa fosc ben aviat. Per tant... aparquem el circuit llarg fins a la propera primavera. Ser prudent i pacient és una de els virtuts que és més fàcil tenir als 40 que no als 20... No s'ha d'oblidar que la muntanya, tan magnífica i espectacular, va al seu aire. La setmana passada es va morir gent, sorpresos per una nevada, ben aprop de Núria. Un accident ben desgraciat.
Nosaltres, doncs, ens decidim a pujar a Núria des de Queralbs. Contents per haver dut un bon ritme, arribem al santuari i al "centre comercial". Una fi d'etapa decebedora, molt semblant a una àrea de servei d'autopista, si no fos per l'entorn natural espectacular. Després d'una visita de rigor al santuari, agafem el cremallera i baixem cap a Queralbs. En aquest petit i bonic poble, donem una volta i visitem la magnífica església de Sant Jaume de Queralbs.

Haber empezado a hacer caminadas a partir de los 30 años conlleva muchas desventajas ... pero también algunas ventajas. Una de estas ventajas es hacer, por primera vez, salidas clásicas. Y una de las más clásicas que hay en Catalunya es ir al Vall de Núria. Queríamos hacer un circuito un poco largo, pero al final decidimos hacer una matinal corta. Emili (nuestro asesor montañés) nos advierte que la salida que queríamos hacer es bastante larga. Y aunque la previsión meteorológica del día es de buen tiempo, ahora ya anochece muy pronto. Por lo tanto ... aparcamos el circuito largo hasta la próxima primavera. Ser prudente y paciente es una de los virtudes que es más fácil tener en los 40 que en los 20 ... No se tiene que olvidar de que la montaña, tan magnífica y espectacular, va a su aire. La semana pasada se murió gente, sorprendidos por una nevada, bien cerca de Núria. Un accidente desgraciado. Nosotros, pues, nos decidimos a subir a Núria desde Queralbs. Contentos por haber llevado un buen ritmo, llegamos al santuario y al "centro comercial". Un fin de etapa decepcionante, muy parecido a un área de servicio de autopista, si no fuera por el entorno natural espectacular. Después de una visita de rigor al santuario, cogemos la cremallera y bajamos hacia Queralbs. En este pequeño y bonito pueblo, damos una vuelta y visitamos la magnífica iglesia de Sant Jaume de Queralbs.

Having started to do excursions at the aye of 30 has its disadvantages... but also some advantages. One of these advantages is to do classical outings, for the first time. And one of the most classical ones in Catalonia is to go to the Vall de Núria. We wanted to make a long circuit, but at the end decide to do just a short morning outing. Emili (our mountain advisor) advises us that the exit which we wanted to make is quite long. And even though the weather forecast of the day is from good weather, now it gets dark very soon. Therefore... we postpone the long circuit until the next spring. Being careful and patient is one of the virtues which it is easier to have at 40 than at 20... does not have to forget that the mountain, so magnificent and spectacular, has its own will. Last week people died, surprised by a snowfall, close to Núria. A very miserable accident.
We decide to rising to Núria from Queralbs. Happy for having kept a good rhythm, we arrive to the sanctuary and to "shopping center". An end of stage disappointing, very similar to a service area in a highway, if it was not for the spectacular natural environment. After a visit of rigor to the sanctuary, we take the Cremallera and go down towards
Queralbs. In this small and beautiful village, we have a walk and we visit the magnificent church of Sant Jaume de Queralbs.