Orn·is Comics App

divendres, 27 de novembre de 2009

Orn: la Vall dels Pagesos (i 10)

La portada a color: feia temps que em venia de gust acolorir directament sobre el llapis. Queda força més càlid i és agraït, tot i que té els seus defectes... és més confús que acolorit amb la tinta negra, és clar. Bé... espero que d'aquí a poc tindreu notícies sobre aquest: "Orn a la Vall dels Pagesos".

La portada a color: hacía tiempo que me apetecía colorear directamente sobre el lápiz. Queda bastante más cálido y es agradecido, aunque tiene sus defectos ... es más confuso que colorido con la tinta negra, como és lógico. Bueno ... espero que de aquí en poco tendréis noticias sobre éste: "Orn en el Valle de los Campesinos".

The title page in colour: it was a long time I felt like colouring directly over the pencil. The result is quite warmer, even though it| has its faults... it is more confusing than colour over the black ink, of course. Well... I hope that shortly you will have news about this: "Orn in the Valley of the Farmers".