Orn·is Comics App

divendres, 27 de novembre de 2009

La tomba de Pere II, intacta.


Gran notícia a nivell científic! I també a nivell emotiu... Pere II el Gran, potser el millor dels reis dels catalans...
¡Gran noticia a nivel científico! Y también a nivel emotivo ... Pere II el Gran, quizás el mejor de los reyes de los catalanes ...
Great news at a scientific level! And also at an emotional level... Pere II el Gran, maybe the best of the Catalan kings ...