Orn·is Comics App

divendres, 6 de novembre de 2009

Cartell de la Fira del Disc (i 5)

El més curiós és que el que més m'agrada del cartell és la "C" de DISC que és un extraterrestre...
Lo más curioso es que lo que más me gusta del cartel es la "C" de "DISC" que es un extraterrestre...
The most curious thing is that what I like the more of the cartel is the "C" of "DISC", which is an alien...