Orn·is Comics App

dilluns, 9 de novembre de 2009

Orn, Història Universal #4, pàgines a llapis (1)

D'aquí a un mes, aproximadament, sortirà al carrer el número 4 de l'Orn, Història Universal. Aquesta setmana, poso al bloc algunes pàgines a llapis.

De aquí a un mes, aproximadamente, saldrá a la calle el número 4 de Orn, Historia Universal. Esta semana, pongo en el blog algunas páginas a lápiz.

In one month, approximately, the number 4 of Orn, Universal History will be available in the shops. This week, I will post in the blog some pencil pages.