Orn·is Comics App

dilluns, 16 de novembre de 2009

Orn: la Vall dels Pagesos (1)


Com a autor de còmics, hi ha moments realment bonics, en què notes que has arribat a connectar amb un lector. Tant com perquè ell et dediqui part del seu temps lliure (aquest bé tan preuat!).Un d'aquests moments va ser quan en TitoEwok em va fer un Minimunnie de l'Orn. I ara fa poc en Nel d'Elx m'ha fet un altre gran regal! El què i el com, ja us en parlaré quan sigui el moment. Per ara... us ensenyo unes il·lustracions que hi tenen a veure. Com diuen al cinema... "Properament: l'Orn a la Vall dels Pagesos"! :)

Como autor de cómics, hay momentos realmente bonitos, en que notas que has llegado a conectar con un lector. Tanto como para que él te dedique parte de su tiempo libre (éste bien tanto preciado!). Uno de estos momentos fue cuando TitoEwok me hizo un Minimunnie de Orn. ¡Y ahora Nel d'Elx me ha hecho otro gran regalo! El qué y el cómo, ya os hablaré cuando sea el momento. Por ahora ... os enseño unas ilustraciones que tienen relación con esto. Como dicen en el cine ... "Próximamente: ¡Orn en el Valle de los Campesinos"! :)

As an author of comics, there are really beautiful moments, in which you feel that you have managed to connect with a reader. So much that he gives you part of his free time (this such valuable commodity!). One of these moments was when TitoEwok made a Minimunnie of Orn for me. And now short ago Nel d'Elx has made me another big gift! The what and the how, will be discussed in its due time. For the time being... I show you some illustrations related to it. How it is said in the cinema... "Soon: Orn in the Valley of the Farmers"! :)