Orn·is Comics App

dilluns, 2 de novembre de 2009

Cartell de la Fira del Disc (1)

L'any 1.999 vaig fer el cartell per a la Fira dels Disc. Vet aquí les primeres idees...
El año 1.999 hice el cartel para la Feria de los Disco. He aquí las primeras ideas ...
The year 1.999 I made the poster for the Fair of the Record. Here you are the first ideas...