Orn·is Comics App

dimecres, 25 de novembre de 2009

Orn: la Vall dels Pagesos (8)

Bé... aquesta il·lustració es mereix una explicació. És l'única que no he fet expressament. Formava part d'una pàgina d'un còmic històric que també estic fent, però com que vaig equivocar-me en uns conceptes històrics importants, vaig decidir refer-la totalment. El cas, però, és que com a vinyeta/il·lustració m'agrada, i amb quatre retocs, m'ha servit per aquest experiment.

Bien ... esta ilustración se merece una explicación. Es la única que no he hecho expresamente. Formaba parte de una página de un cómic histórico que también estoy haciendo, pero como me equivoqué en unos conceptos históricos importantes, decidí rehacerla totalmente. El caso, sin embargo, es que como viñeta/ilustración me gusta, con cuatro retoques, me ha servido para este experimento.

Well... this illustration deserves an explanation. It is the only one that I have not done extra for this project. It was part of a page of an historical comic that I am also doing, but as I mistook some important historical concepts, so I decided totally to rework it. The thing is that, I like it and with a couple of rework touches, it has been useful for this experiment.