Orn·is Comics App

divendres, 1 de gener de 2010

Encetem un any nou, amb el mateix personatge de sempre!

Sí! L'any 2.010 també serà un any ple d'Orns... i d'Ornis, també! Ja us n'aniré informant. Vet aquí unes pàgines que en Jorge Ivan va avançar de l'Orn#4 en el seu bloc, Desde Mi Mundo.

¡Sí! El año 2.010 también será un año lleno de Orns ... ¡y de Ornis, también! Ya os iré informando. He aquí unas páginas que Jorge Ivan avanzó de l'Orn#4 en su blog, Desde Mi Mundo.

Yes! The year 2.010 will also be a year with plenty of Orns ... and of Ornis, aswell! I will keep you informed. For the time being, here you are some pages of l'Orn#4 that Jorge Ivan advanced in his blog, Desde Mi Mundo