Orn·is Comics App

dilluns, 4 de gener de 2010

Micro-il·lustracions (1)

Estava pensant què posar aquesta setmana al bloc... En una carpeta de l'ordinador, hi tinc tot d'il·lustracions... algunes, molt petites. I no sé on paren els originals! En tot cas... aquesta setmana està dedicada a les micro-il·lustracions, dibuixos que només feien uns centímetres...

Estaba pensando qué poner esta semana en el blog ... En una carpeta del ordenador, tengo todo de ilustraciones ... algunas, muy pequeñas. ¡Y no sé dónde paran los originales! En todo caso ... esta semana está dedicada a las micro-ilustraciones, dibujos que sólo hacían unos centímetros ...

I was thinking what to post this week in the blog... In a folder of the computer, I have all sorts of illustrations... some of them, very small. And I do not know where the originals are! In any case... this week it is dedicated to the micro-illustrations, drawings measuring only a few centimetres...