Orn·is Comics App

dilluns, 25 de gener de 2010

Matxacant els pinzells (1)

La vida dels pinzells és limitada. Per molt bé que els cuidis, s'acaben fent malbé... Llavors, la punta comença a obrir-se, a dividir-se en diferents puntes... Ja no hi ha res a fer. Només es poden llençar... o no? És divertit agafar folis en brut i començar a entintar de manera esbojarrada, acabant de destrossar el pinzell... La veritat és que queda un traç interessant.

La vida de los pinceles es limitada. Por muy bien que los cuides, se acaban estropeando ... Entonces, la punta empieza a abrirse, dividirse en diferentes puntas ... Ya no hay nada a hacer. Sólo se pueden tirar ... ¿o no? Es divertido coger folios reciclados y empezar a entintar de manera alocada, acabando de destrozar el pincel ... La verdad es que queda un trazo interesante.

The life of the brushes is limited. Even if you are very careful with them, they get damaged at the end... Then, the tip starts to open up, to get divided into different tips... Then there is nothing you can do but to dispose them … or may be not? It is quite amusing to use draft pages and to proceed to ink in a crazy way, to end with destroying the brush... To tell the truth the resulting stroke is quite interesting.