Orn·is Comics App

divendres, 8 de gener de 2010

Micro-il·lustracions (i 5)

Recordo aquest dibuix bé! Va ser una prova, pintada directament al mac, per anar provant el photoshop... Aquest dibuix té 10 o 15 anys! I amb aquest petit dimoni acabo amb les micro-il·lustracions.

¡Recuerdo bien este dibujo! Fue una prueba, pintada directamente en el mac, para ir probando el photoshop ... ¡Este dibujo tiene 10 o 15 años! Y con este pequeño demonio acabo con las micro-ilustraciones.

I remember this drawing well! It was a test, painted directly with mac, to test the photoshop... This drawing is 10 or 15 years old! And with this small devil I finish with the micro-illustrations.