Orn·is Comics App

dissabte, 15 de gener de 2011

Bingo, de l'Antonio Sánchez

L'Antonio Sánchez és un amic que, a part de fer còmics, es dedica al món àudiovisual. Fa poc, ha dirigit aquest premiat curt. El podeu veure aquí!

Antonio Sánchez es un amigo que, aparte de hacer cómics, se dedica en el mundo audio-visual. Hace poco, ha dirigido este premiado corto. Lo podéis ver aquí!

Antonio Sánchez is a friend who, apart from comics do, devotes himself in the audio-visual world. Not long ago, it has directed this rewarded one short. You can see it here!