Orn·is Comics App

divendres, 28 de gener de 2011

Guerrer iber, més o menys (i 5)

El color: ombres i llums

Poc documentat... i això que tinc aquest llibre...
Poco documentado ... y eso que tengo este libro ...
Not much documented... regardless of having this book…