Orn·is Comics App

dilluns, 17 de gener de 2011

Esbossos a l'estil cèltic i medieval (1)


Il·lustració de la que en vaig un ex-libris per regalar a en Jaume Tarradas, un "caçador" de Sant Miquels.

Ilustración de la que hice un ex-libris para regalar a Jaume Tarradas, un "cazador" de San Migueles.

Illustration that I used for an ex libris that I offered to Jaume Tarradas, a "hunter" of Saint Michaels.