Orn·is Comics App

dilluns, 7 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar (1)

La setmana passada, en un dels esbossos hi sortia un cavall. No em va quedar gaire bé... I és que com tots els animals estètics, els cavalls costen molt de dibuixar. A part, jo tinc un sistema d'aprenentatge molt lent. Per fer esbossos, no em documento. Miro de recordar, d'interioritzar les formes i línies. Si es tracta d'una feina o una il·lustració per ser publicada, llavors sí, ja busco documentació. Aquest és el resultat... cavalls acompanyats de genets més o menys inspirats en celtes, grecs, escites o ibers.

La semana pasada, en uno de los esbozos salía un caballo. No me quedó muy bien ... Y es que como todos los animales estéticos, los caballos cuestan mucho de dibujar. Aparte, yo tengo un sistema de aprendizaje muy lento. Para hacer esbozos, no me documento. Trato de recordar, interiorizar las formas y líneas. Si se trata de un trabajo o una ilustración para ser publicada, entonces sí, ya busco documentación. Éste es el resultado ... caballos acompañados de jinetes más o menos inspirados en celtas, griegos, escitas o íberos.

Last week, a horse appeared in one of the sketches. I did not do it very well... Like all the aesthetic animals, the horses are difficult of drawing. Apart, I have a very slow system of learning. For making outlines, I do not document myself. I try to remember and interiorize the forms and lines. Whenever it is a job or an illustration to be published, then yes, I already search documentation. This is the result... horses accompanied of riders more or less inspired in Celts, Greeks, Scythians or Iberians