Orn·is Comics App

dimarts, 15 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (2)

Aquest genet seria... un... ehem... Un mercenari amb una panoplia barrejada de moltes cultures? Té un aire a genet macedoni pesat, però vaja... ^_^U

Este jinete sería ... uno ... ehem ... ¿Un mercenario con una panoplia mezclada de muchas culturas? Tiene un aire a jinete macedonio pesado, pero vaya ... ^_^U

This rider would be... a... ehem... A mercenary with an armor mixed from many cultures? He has an air to heavy Macedonian rider, but well... ^_^U