Orn·is Comics App

divendres, 25 de març de 2011

Un esbós trobat

He trobat aquest esbós: fa un temps vaig fer un pòster per a les biblioteques. Vam fer servir unes vinyetes d'un àlbum de l'Orn, però, si hagués tingut temps, hagués fet aquest dibuix.

He encontrado este boceto: hace un tiempo hice un póster para las bibliotecas. Utilizamos unas viñetas de un álbum de Orn, sin embargo, si hubiera tenido tiempo, hubiera hecho este dibujo.

I have found this sketch: a long time ago I did a poster for the libraries. We used a few vignettes of an album of Orn, nevertheless, if it had had time, it had done this drawing.