Orn·is Comics App

dissabte, 5 de març de 2011

Pinu Up per a Victor Santos y Mice Templar

Quan en Víctor Santos em va demanar un pinup pel còmic que està dibuixant als EUA, el Mice Templar, no m'ho vaig pensar dos cops. No només perquè cregui que en Víctor és un excel·lent professional, ni només perquè és un bon tipus,... és que el Mice Templar és un còmic que m'encanta! :)
Podeu veure tot el procés de fer el pinup al bloc Desde Mi Mundo.

Cuando Víctor Santos me pidió un pinup para el cómic que está dibujando en los EE.UU., Mice Templar, no me lo pensé dos veces. No sólo porque crea que en Víctor es un excelente profesional, ni sólo porque es un buen tipo ... ¡es que el Mice Templar es un cómic que me encanta! :)
Podéis ver todo el proceso de hacer el pinup en el blog Desde Mi Mundo.

When Víctor Santos asked me for a pinup for the comic that it is drawing to the USA, Mice Templar, I did not think it twice. Not only so that I believe that he is a great professional, not even only because he is a good person ... it is that the Mice Templar is a comic that charms me! :)
You can see all the process of making the pinup in the blog Desde Mi Mundo.