Orn·is Comics App

divendres, 4 de març de 2011

Esbossos: dones guerreres (i 5)

Una cavaller medieval

Quin respecte em mereixen els dibuixants i il·lustradors que toquen la història de manera treballada i documentada! A mi em costa no deixar-me anar i començar a dibuixar deixant pas a la imaginació...

Qué respeto me merecen los dibujantes e ilustradores que tocan la historia de manera trabajada y documentada! A mí me cuesta retenerme y no empezar a dibujar dejando paso libre a la imaginación...

What respect is deserved to me by the drawers and illustrators who touch the history of a worn out and documented way! It is difficult to me to retain me and to not to begin drawing leaving easy access to the imagination...