Orn·is Comics App

dilluns, 14 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (1)

Versió dels esbossos de la setmana passada, però ara amb la línia negra (retolador negre punta fina) i les ombres (retoladors Pantone). Aquest primer, més o menys seria un genet iber.

Versión de los esbozos de la semana pasada, pero ahora con la línea negra (rotulador negro punta fina) y las sombras (rotuladores Pantone). Éste primero, más o menos sería un jinete íbero.

Version of the sketches posted last week, now with black line (black felt-tip pen tip fine) and shadows (felt-tip Pantone pens). This first one would be an Iberian rider.