Orn·is Comics App

dijous, 17 de març de 2011

Cavalls, tan bonics com difícils de dibuixar-II (4)

Aquest sí, és força clar que és un gal, pel bigoti, la llarga espasa (tot i que l'he fet massa triangular), el casc metàl·lic (seria ferro), els pantalons... i un dolmen al darrera per fer bonic.

Éste sí, es bastante claro que es un galo, por el bigote, la larga espada (aunque la he hecho demasiado triangular), el casco metálico (sería hierro), los pantalones ... y un dolmen detrás para hacer bonito.

This one is quite clear that is a Gaul, , because of the moustache, the long sword (even though I have made it too triangular), the metallic helmet (it would be iron), the trousers... and the dolmen behind to make the drawing more beautiful.